HomeUncategorized

Điều kiện để verify fanpage ✅ Tích xanh

Like Tweet Pin it Share Share Email

Có media plan trên Facebook đáp ứng các ad solution về xây dựng thương hiệu như Brand Awareness, Reach, video view

2.Không chạy Page Likes

3. Đã làm việc với agency ít nhất 3 tháng

Các đơn vị muốn làm tick xanh phải chứng minh họ có chiến lược xây dựng thương hiệu lâu dài trên FB.

Trên đây là support của Facebook.

Comments (0)

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *