Có media plan trên Facebook đáp ứng các ad solution về xây dựng thương hiệu như Brand Awareness, Reach, video view 2.Không chạy Page Likes 3. Đã làm việc với agency ít nhất 3 tháng Các đơn vị muốn làm tick xanh phải chứng minh họ có chiến lược xây dựng thương hiệu lâu dài… (0 comment)

Seo Là Gì? Search Engine Optimization on marketing?
Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, tiếng Anh: Search Engine Optimization, viết tắt: SEO, là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm (phổ biến nhất là Google). https://vi.wikipedia.org/… (0 comment)